Numărul unităților sanitare din România

0
134

Numărul unităților sanitare din România la inceputul anului 2015.

Categorii de unitati sanitare
Numar
 
Spitale 527
Ambulatorii de specialitate 97
Ambulatorii integrate spitalului 351
Policlinici 297
Dispensare medicale 186
Centre de sanatate 19
Centre de sanatate mintala 86
Sanatorii TBC 2
Sanatorii balneare 11
Preventorii 2
Unitati medico-sociale 64
Centre de diagnostic si tratament 37
Centre medicale de specialitate 309
Cabinete medicale de medicina generala 795
Cabinete medicale scolare 1722
Cabinete medicale studentesti 62
Cabinete medicale de familie 11163
Societate medicala civila 147
Cabinete stomatologice 14052
Cabinete stomatologice scolare 431
Cabinete stomatologice studentesti 45
Societate stomatologica civila medicala 203
Cabinete medicale de specialitate 10063
Societate civila medicala de specialitate 335
Farmacii 7825
Puncte farmaceutice 1461
Depozite farmaceutice 275
Laboratoare medicale 3418
Laboratoare de tehnica dentara 2226
Centre de transfuzie 41
Alte tipuri de cabinete medicale 519
TOTAL 56771

sursa: insse.ro

Unitatile sanitare reprezinta unitatile care asigura populatiei asistenta medicala curativa si profilactica prin urmatoarele unitati sanitare din sectorul public si privat: spitale, dispensare medicale, policlinici, sanatorii, centre de diagnostic si tratament, ambulatorii integrate spitalelor si de specialitate, preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale scolare/ studentesti, laboratoare medicale, crese, farmacii si puncte farmaceutice etc.
Spitalele sunt unitati sanitare (publice, publice cu sectii private sau private) cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica si care furnizeaza servicii medicale persoanelor internate sau in ambulatoriu, participand la asigurarea starii de sanatate a populatiei. In conformitate cu legea reformei sanitare acestea acorda servicii medicale preventive, curative, de recuperare si/sau paleative. Structura organizatorica a unui spital poate cuprinde dupa caz: sectii, laboratoare, servicii de diagnostic si tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice sau administrative, servicii de asistenta prespitaliceasca si transport urgente, structuri de primiri urgente. Spitalele pot avea in structura lor servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, ingrijiri la domiciliu si servicii paraclinice ambulatorii. Spitalele au obligatia sa desfasoare activitatea de educatie medicala si cercetare (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal.
Unitatile medico-sociale sunt institutiile publice specializate, cu paturi, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, care asigura persoanelor cu nevoi medico-sociale servicii de ingrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale.
Cabinetele medicale sunt unitati sanitare cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice sau private, de asistenta umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta. Serviciile de sanatate acordate de cabinetele medicale se realizeaza de medici de medicina generala, medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal sanitar autorizat. Cabinetele medicale pot fi: cabinete medicale scolare sau studentesti, cabinete medicale de medicina generala, cabinete medicale de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete stomatologice.
Cabinetele medicale de familie furnizeaza servicii medicale catre pacientii asigurati prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate, inscrisi pe lista proprie sau pe listele altor cabinete medicale de familie si pentru pacientii neasigurati. Cabinetele medicale de familie au ca reprezentant legal/titular, un medic de familie.
Cabinete medicale de medicina generala sunt unitati sanitare care furnizeaza servicii medicale de asistenta medicala primara catre pacientii asigurati prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Cabinetele medicale de medicina generala au ca reprezentant legal/titular, un medic de medicina generala.
Cabinetele stomatologice furnizeaza servicii stomatologice de prevenire si/sau curative. Exista cabinete stomatologice singulare, dar si clinici de stomatologie in care activitatea medicilor stomatologi este grupata in mai multe cabinete medicale.
Cabinetele medicale de specialitate sunt unitatile medicale destinate in special pentru ingrijirea sanatatii in ambulatoriu. Aceste cabinete medicale furnizeaza servicii de tratament pentru specialitatea medicala pentru care au fost destinate. In general, aceste cabinete au o singura specialitate, dar se intalnesc situatii in care sunt grupate mai multe specialitati medicale.
Cabinetele medicale scolare/studentesti sunt unitatati sanitare care functioneaza in scoli si unitati de invatamant superior, care asigura asistenta medicala generala preventiva, curativa de urgenta pentru elevii/studentii arondati.
Dispensarele medicale sunt unitati sanitare pentru acordarea asistentei medicale generale si de specialitate profilactice si curative precum si monitorizarea bolnavilor, de catre medici si personal sanitar mediu.
Ambulatoriul integrat spitalului reprezinta structura sanitara organizata in cadrul unitatilor sanitare cu paturi, prin care se asigura asistenta medicala ambulatorie si care are in structura cabinete medicale de specialitate care au corespondent in specialitatile sectiilor si compartimentelor cu paturi, precum si cabinete medicale in alte specialitati, dupa caz, pentru a asigura o asistenta medicala complexa. Ambulatoriul integrat spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfasoara in sistem integrat si utilizeaza in comun platoul tehnic, cu respectarea legislatiei in vigoare de prevenire a infectiilor nosocomiale, in vederea cresterii accesibilitatii pacientilor la servicii medicale diverse si complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi inregistrate si raportate distinct. Ambulatoriul integrat al spitalului se organizeaza in aceeasi cladire cu spitalul, de regula la parterul unitatii, sau intr-o alta cladire apartinand unitatii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice si functionale in conditiile legii.
Ambulatoriul de specialitate este unitatea sanitara, cu si fara personalitate juridica, care acorda asistenta medicala de specialitate pacientilor in ambulatoriu. Aceasta asigura servicii de asistenta medicala preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta. In acest tip de unitate se desfasoara si activitati de invatamant medical.
Farmacia asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin urmatoarele activitati: eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie medicala sau fara prescriptie medicala; prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de sanatate; vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie speciala, produse homeopate, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice.
Punctul farmaceutic asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin furnizarea de servicii de vanzare cu amanuntul a medicamentelor; vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie speciala si alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice, cu exceptia vanzarii produselor homeopate care se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala.
Policlinicile sunt unitati sanitare cu sau fara personalitate juridica, care asigura asistenta medicala de specialitate bolnavilor ambulatoriu. Ele functioneaza in sistem public (cu si fara plata) sau in sistem privat, furnizand servicii de asistenta medicala preventiva, curativa si de urgenta.
Centrele de diagnostic si tratament sunt unitati sanitare cu personalitate juridica care acorda asistenta medicala ambulatorie de specialitate. Acestea dispun de resurse umane si dotari tehnice necesare in vederea stabilirii diagnosticului, recomandarilor terapeutice si tratamentului ambulator.
Cresele sunt institutii publice sau private care ofera servicii specializate pentru cresterea, ingrijirea, educarea timpurie si supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor de varsta pana la 4 ani. Cresele pot functiona cu regim zilnic sau saptamanal.
Sanatoriile sunt unitati sanitare cu paturi care asigura asistenta medicala utilizand factorii curativi naturali, asociati cu celelalte procedee medicale, tehnici si mijloace terapeutice. Sunt unitati cu personalitate juridica si se organizeaza ca: sanatorii de tuberculoza, sanatorii de nevroze sau sanatorii balneare pentru diverse specialitati (deficienti motori, boli psihice, boli cardio-vasculare, digestive, renale etc.)
Preventoriile sunt unitati sanitare cu paturi, cu personalitate juridica, care asigura prevenirea si combaterea tuberculozei la copii si tineri, precum si la bolnavii de tuberculoza stabilizati clinic si necontagiosi.
Centrele de sanatate cu paturi de spital sunt unitati sanitare cu paturi care asigura asistenta medicala de specialitate pentru populatia din mai multe localitati apropiate, in cel putin doua specialitati.
Centrele de transfuzie sanguina sunt orice structura sau organism care este responsabil cu orice etapa din recoltarea si testarea sangelui si componentelor sanguine umane, oricare ar fi scopul propus si cu procesarea, prepararea si distributia lor cand sunt destinate transfuziei; prezenta definitie nu include si unitatile de transfuzie sanguina din spitale.
Centrele medicale de specialitate sunt unitati sanitare cu personalitate juridica furnizoare de servicii medicale de specialitate in ambulator ce incheie contract cu casele de asigurari de sanatate, in care se pot desfasura activitati de invatamant si de cercetare medicala, de indrumare si coordonare metodologica pe domeniile lor de activitate, precum si de educatie medicala continua.
Societati medicale civile – cabinetele medicale se pot infiinta de medici cu drept de libera practica si sub forma de societati civile medicale. Acestea se constituie prin contract de societate civila incheiat in forma scrisa intre doi sau mai multi medici asociati.
Laboratoarele de tehnica dentara sunt laboratoare in care sunt executate proteze dentare. Protezele dentare sunt realizate dupa ce pacientul a fost consultat de un medic stomatolog.
Laboratoarele medicale sunt unitati sanitare destinate testelor de sanatate (analizelor, investigatiilor, recoltarea de produse patologice, preparatelor si examenelor medicale) si care pot functiona independent sau in cadrul altor unitati medicale.
Centrele de sanatate mintala sunt unitati sanitare din sectorul public, fara personalitate juridica, organizate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi, care furnizeaza asistenta medicala persoanelor cu afectiuni psihice.
Societati civile medicale de specialitate – cabinetele medicale de specialitate se pot infiinta de medici specialisti cu drept de libera practica si sub forma de societati civile medicale de specialitate. Acestea se constituie prin contract de societate civila incheiat in forma scrisa intre doi sau mai multi medici asociati.
Societati stomatologice civile medicale – cabinetele medicale stomatologice se pot infiinta de medici stomatologi cu drept de libera practica si sub forma de societati stomatologice civile medicale. Acestea se constituie prin contract de societate civila incheiat in forma scrisa intre doi sau mai multi medici asociati.
Depozitul farmaceutic este unitatea sanitara care are ca obiect de activitate distributia en-gross a produselor medicamentoase incluzand: procurarea, stocarea, supravegherea calitatii si difuzarea acestora.
In alte tipuri de cabinete medicale sunt incluse cabinete de medicina muncii, cabinete de experiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, cabinete de intreprindere.