RETEA

0
5

RETEA, s. f. / reseau, s. f. / net, network. NA: rete, pi. retia (2). [Lot. rete, -is = refea] 1) Ansamblul structurilor, alcatuit din echipele medicale si infrastructurile adecvate, care asigura asistenta medicala. La noi Tn tarsi termenul este utilizat, frecvent, cu privire la asistenta medicala primara. Cu acest sens, termenul nu exista Tn engl., ci doar Tn fr. In Franta, termenul a fost adoptat Tn legea din 1901, cu referire la regru-parea profesiilor medicale ?i paramedicale care coopereaza Tn serviciul pacientilor, Tn localitati sau Tn spitale. 2) Structura anatomica mai mult sau mai putin comparabila cu o plasa, extinsa Tntr-unteritoriu din organism.