Concurs One Touch Select Plus – Regulamentul oficial

0
108

REGULAMENT OFICIAL 

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE: 

(1) Concursul este organizat si desfasurat de www.sursamedicala.ro (denumita in continuare „Organizatorul”).

(2) Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul este public pe site-ul www.sursamedicala.ro

(3) Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii.

(4) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet www.facebook.com/SursaMedicala.ro

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
(1) Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina de Facebook SursaMedicala.ro.
(2) Concursul va fi lansat la data de 21 Iulie 2018, ora 20:00 si va dura pana la data de 20 August 2018, ora 20:00 sau se va incheia automat la atingerea pragului de 40.000 like-uri la pagina www.facebook.com/SursaMedicala.ro
(3) Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 3. DREPT DE PARTICIPARE:
(1) Are dreptul de participare la concursul “One Touch Select Plus”orice persoana fizica cu domiciliul in Romania.
(2) La concurs nu pot participa angajatii organizatorului, colaboratorii acestuia sau ai agentiei partenere, precum si sotii/ sotiile acestor angajati ori rudele de gradul intai ale acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs.
(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 Secţiunea 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:       

(1) Concursul se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale de Facebook SursaMedicala.ro, pe wall. (www.facebook.com/SursaMedicala.ro)
(2) Participantii la concurs trebuie sa respecte urmatorii pasi:
– să fie deja/să devină, prin intermediul acestui concurs, fani ai paginii SursaMedicala.ro pe Facebook

– sa comenteze la poza concursului de pe Facebook cu raspunsul corect la intrebarea: „Cum se mai numeste tipul 1 de diabet zaharat ?„. Raspunsul se poate gasi si in articolul www.sursamedicala.ro/blog/diabetul-zaharat-tipuri/
(3) Concursul se va desfasura in perioada 21 Iulie – 20 August 2018.

(4) Înscrierile în concurs se vor face exclusiv în perioada 21 Iulie – 20 August 2018.

(5) Orice altă înscriere pe pagină, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

(6) Participanţii se vor putea înscrie o singură dată în concurs. Orice înscriere multiplă va fi eliminată.

(7) După ora 20.00, nu se vor mai putea face înscrieri. Administratorul paginii va posta menţiunea STOP Concurs. Orice înscriere după această oră nu va fi considerată valabilă pentru tragerea la sorţi.
(8) Concursul va stabili un singur castigator extras prin sistemul random.org
(9) Castigatorul va fi anuntat in pagina special amenajata din cadrul tabului de concurs si/sau pe adresa de e-mail.

(10) Daca un castigator a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul.

Art 5. Acordarea premiului
(1) Premiul se va acorda prin expedierea lui la adresa castigatorului. Cheltuielile de curierat vor fi suportate de catre organizator.

Art 6. Premiu
Premiul consta intr-un glucometru One Touch Select Plus Flex (set complet)

Art 7. Responsabilitate
Organizatorul concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru nesolicitarea premiului/ premiilor intr-un interval de 7 de zile calendaristice din momentul castigarii.
Eventualele contestatii pot fi facute la sediul organizatorului si vor fi luate in considerare in termen de 5 zile lucratoare din momentul primirii acestora.
Orice contestatii sosite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

Art 8. Regulamentul concursului
Regulamentul concursului “One Touch Select Plus” este disponibil gratuit pe pagina de Facebook a evenimentului : www.facebook.com/SursaMedicala.ro

Prin înscrierea la acest concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor participa la aceasta concurs, numele şi adresa lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art 9. Incetarea concursului
Organizatorul poate decide incetarea prezentului concurs inainte de data de 20 August 2018, din orice motiv, inclusiv, dar fara a se limita la: aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe pagina de Facebook a evenimentului: www.facebook.com/SursaMedicala.ro

Art 10. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art 11. Prelucrarea datelor personale
Completarea datelor personale de inscriere are ca singur scop identificarea castigatorului, atribuirea corecta si livrarea premiului.